Zdravie a nadváha

Nadváha ako ochorenie


Nadváha - obezita je nadmerné ukladanie telesného tuku v organizme, obvykle spojené so vzostupom hmotnosti. Ideálna hmotnosť je tá, ktorá je vzhľadom ku stavbe kostry a svaloviny a k charakteru povolania najvhodnejšia pre jedincov určitého veku a pohlavia. Nadváha a predovšetkým jej ťažšia forma obezita poškodzuje zdravie. Jej najčastejšou príčinou je narušená rovnováha medzi príjmom a výdajom energie. V poslednom desaťročí výskyt obezity celosvetovo prudko stúpa, odborníci dokonca hovoria o epidémii obezity. Nadmerná telesná hmotnosť je druhou najčastejšou príčinnou predčasného úmrtia. Cvičením na vibračnej plošine môžete úspešne bojovať proti obezite a nadváhe. Vibračná plošina DKN pomáha pri redukcií hmotnosti a tým pádom aj proti obezite.


Podľa svetovej štatistiky trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica ľudí na celom svete, čo predstavuje okolo 3 miliárd ľudí, pritom minimálne 40% z nich sa pokúša znižovať svoju hmotnosť. Pomôcť im pri ich snahe vie úspešne vibračná plošina DKN, Séria X.


Obezita je chronické ochorenie, ktoré už dávno nie je problémom len kozmetickým, ale predovšetkým problémom zdravotným. So stúpajúcou telesnou hmotnosťou sú spojené závažné zdravotné riziká ako sú cukrovka, srdcovo - cievne ochorenia, problémy s dýchaním, vysoký krvný tlak, ochorenia kĺbov a nádorové ochorenia. Obézni ľudia majú okrem zdravotných problémov i problémy sociálne a psychické. Vyskytujú sa u nich depresie, zakomplexovanosť, často majú zníženú sebadôveru a problémy pri svojom uplatnení v zamestnaní. Športom, cvičením alebo vibračnou plošinou môžete predísť týmto závažným problémom.


Z lekárskeho hľadiska je cieľom liečby obezity 5-10% zníženie hmotnosti, ktorá má výrazný pozitívny efekt na zdravotný stav pacienta. Doporučujeme teda vibračnú plošinu na pokles hmotnosti. Pokles hmotnosti o 10 percent vedie k poklesu všetkých metabolických komplikácií až o 40 percent. Dlhodobé zníženie telesnej hmotnosti minimálne o 5% znižuje riziko rozvoja srdcovo-cievnych ochorení, bolestivosť kĺbových ochorení, riziko predčasného úmrtia, nádorových ochorení či riziko vzniku vysokého tlaku. Skúsenosti odborníkov preukázali, že zníženie hmotnosti má byť pozvoľné a postupné - v priemere 0,5 -1kg za týždeň. Zníženie hmotnosti o 1kg predlžuje život o 3 mesiace.

 


Index telesnej hmotnosti u mužov a žien
Obezita je definovaná ako nadmerné zmnoženie tuku v organizme. Stupeň obezity je určovaný podľa BMI alebo Indexu telesnej hmotnosti, ktorý je rozdielny pre mužov a ženy. Možno ho zistiť nasledujúcim výpočtom:

 bmi

 

Tabuľka BMI Muži Ženy
Podváha < 20 < 19
Normálna váha 20 - 24,9 19 - 23,9
Nadváha 25 - 29,9 24 - 28,9
Obezita 30 - 39,9 29 - 38,9
Ťažká obezita > 40 > 39

 


 Krvný tlak


Jednou z najčastejších komplikácií obezity je vysoký krvný tlak. Okolo 30% jedincov, ktorí majú najmenej 15 kg nadváhu má mierne zvýšený krvný tlak. K nárastu krvného tlaku dochádza vo vzťahu s látkami produkovanými tukovým tkanivom (adipóza) a vo vzťahu k vyššej produkcii hormónu inzulínu, ku ktorej dochádza pri obezite. Vysokému krvnému tlaku viete predísť aj cvičením na vibračnej plošine. Obézni jedinci s vysokým krvným tlakom by sa mali ako prví podrobiť liečbe pomocou dietologických metód, s cieľom znížiť svoju váhu na nižšiu úroveň. Ku zníženiu krvného tlaku nie je treba schudnúť až na optimálnu váhu. Napríklad 10% úbytok telesnej váhy, kombinovaný s vyhýbaním sa nadmerne slaným jedlám, môže normalizovať krvný tlak alebo eliminovať potrebu užívania liekov na zníženie krvného tlaku a nižšie zdravotné riziko až o 40%. Vibračné plošina DKN Vám vie pomôcť predísť problémom s krvným tlakom.


Cukrovka


Obezita je jednou z hlavných príčin vzniku cukrovky. Riziko vzniku cukrovky je u obézneho človeka 53 krát vyššie, než u normálne vážiaceho človeka. V rozsiahlej štúdii vykonanej v zahraničí v skúmanom vzorku 15 miliónov diabetikov pri zhruba 10% z nich prepukne diabetes vo veľmi mladom veku, väčšinou pred dosiahnutím 20 rokov a nemá vzťah k obezite. Zostávajúcich 90% diabetikov získa toto ochorenie v stredných rokoch (cca medzi 30 a 60 rokom života). Tento typ cukrovky je takmer vždy spojený s obezitou a rovnako ako vysoký krvný tlak, má zjavný vzťah ako k hormonálnym látkam produkovaným v tukovom tkanive tak ku zvýšeniu množstva krvných lipidov (tukov), ku ktorému dochádza pri diabetese. Pri väčšine prípadov obéznych ľudí chorých na cukrovkou, postačuje zníženie nadváhy o 10% k obmedzeniu potreby aplikovať orálne lieky alebo injekčne inzulín. Obezita vplýva na chorobné faktory a zapína spúšťací mechanizmus. Pomocou vibračnej plošiny môžete znížiť riziko ochorení na minimum.


Súvislosť s cholesterolom


Zvýšený cholesterol (hypercholesterolémia) je veľmi často spojená s obezitou. V priemere každých 5 kilogramov nadbytočného tuku vyprodukuje 10 mg cholesterolu za deň. Inými slovami, mať 10 kg nadváhu vedie k rovnakému nárastu hladiny cholesterolu, ako by ste denne zjedli navyše jeden vaječný žĺtok. Hladina cholesterolu je daná z 2/3 geneticky a z 1/3 stravou. Väčšina ľudí tak môže úspešne kontrolovať svoju hladinu cholesterolu tým, že zníži príjem tukov v potrave a že schudnú nadbytočné kilogramy tuku. Cvičením na vibračnej plošine znižujete cholesterol, predchádzate cukrovke a cvičením na vibračnej plošine viete predísť nadváhe.


Infarkt a mozgová mŕtvica


Obézni jedinci často trpia srdcovými infarktami a mozgovými mŕtvicami. Toto vysoké riziko pramení zo zvýšeného krvného tlaku, cukrovky a zvýšeného cholesterolu, t.j. z komplikácií súvisiacich obezitou a nehýbaním sa, nešportovaním, necvičením na vibračnej plošine. Inými slovami, obezita má často za následok predčasné úmrtie. Všeobecné pravidlo hovorí, že za každý 0,5 kg nad vašu ideálnu telesnú váhu si môžete z očakávanej dĺžky života "odškrtnúť" jeden mesiac. To sa týka celkovej populácie obéznych jedincov, nie jedného konkrétneho jedinca. Ako vidíte, obezita je veľmi vážne ochorenie, vyžadujúce dlhodobú liečbu, dôležitú na získanie kontroly nad priebehom ochorenia a tým preventívne, k zásahu proti mnohým komplikáciám. 


Žlčové kamene


Obezita často prináša komplikácie v podobe tvorby žlčových kameňov. Približne 25% obéznych jedincov má žlčové kamene, ktoré je potrebné odstrániť chirurgicky. Zvýšený cholesterol vznikajúci pri obezite, je jedným z hlavných dôvodov pre zvýšenie výskytu žlčových kameňov. Pre minimalizovanie takýchto ochorení doporučujeme cvičenie na vibračných plošinách.


Artritída


Obezita je často komplikovaná degeneratívnou artritídou. Vysoká telesná váha spôsobuje vyššie opotrebenie kĺbov - ich chrupavky sa doslova odrolia pod vplyvom vysokej záťaže. Tukové tkanivo tiež vytvára látku (cytokinázu) ktorá ničí normálne chrupavky a kĺby. Pokiaľ jedinec schudne, opotrebenie sa postupne zmenší a zníži sa i množstvo cytokinázy produkovanej tukovým tkanivom. Artritické poškodenie kĺbov, ktoré vzniklo rokmi opotrebením nezmizne, nič menej bolesť kĺbov sa zmenší, pretože od teraz budú oveľa menej namáhané a zaťažované.


Rakovina


Obezita často vedie ku zvýšení rizika vzniku rakoviny. U žien je napríklad až trojnásobne zvýšená roziko rakoviny prsníkov, maternice a vaječníkov. Riziko rakoviny endometria je pre obéznych až sedemnásobne vyššie. U mužov vzrastá riziko výskytu rakoviny hrubého čreva a prostaty. Pomôžte Vašemu organizmu a predíďte svetovo rozšírenej chorobe pomocou vibračnej plošiny.


Nespavosť


S tým, ako ľudia priberajú na váhe, mnohí z nich si začnú sťažovať ako sú neustále unavení a že majú problémy si počas spánku odpočinúť. Problémy sa však stávajú oveľa dramatickejšie, keď sa začne dostavovať dýchavičnosť, časté zadýchanie pri predtým ľahko vykonávaných pohyboch.
Obézni ľudia spravidla pri spaní chrápu a niekoľkokrát za noc úplne prestanú dýchať až na minútu i ďalej. Počas týchto takzvaných apnoických periód (období prerušenia dýchania) môže byť srdcová činnosť veľmi nepravidelná, čo môže viesť až k srdcovému infarktu alebo k poruchám zásobenia mozgového tkaniva kyslíkom. Správnym cvičením na vibračnej plošine viete docieliť dobrú kvalitu spánku a vibračná plošina Vám pomôže pri nespavosti.


Často ľudia so spánkovým apnoe sa prechodne prebudia v okamihu kedy opäť začnú dýchať. To môže nastať v desiatkach prípadov počas jednej noci, a je to jeden z dôvodov prečo sa takýto človek druhý deň cíti unavený. Títo ľudia potom jednoducho zaspia napríklad pri pracovných schôdzkach alebo pri riadení auta. Spánková apnoe je veľmi vážna komplikácia spojená obezitou a vyžaduje bezodkladnú lekársku starostlivosť. Možnosť ako s ňou bojovať je samozrejme zníženie telesnej nadváhy, cvičením na vibračnej plošine, pritom je však treba nasadiť i ďalšie dostupné prostriedky pre zlepšenie procesu dýchania a pre ochranu pred nepravidelnosťami v srdcovej činnosti, ktorá je ďalšou sprievodnou komplikáciou. I ľudia s nižšími stupňami obezity môžu mať problémy so spánkom. Rušivými prvkami sú tu úzkosť a depresia. Depresia nie je len to, že sa pacienti necítia v daný deň práve najlepšie, ale ide o výsledok aktuálnych chemických zmien v ich mozgu, ktoré spôsobujú obdobie plné hlbokého smútku, plaču a straty životnej energie. Depresia je zdravotným stavom, ktorý vyžaduje lekársku starostlivosť. Existujú nenávykové liečivá vhodné pre liečbu depresií sprevádzajúcich obezitu, ktorým možte úspešne predísť pomocou vibračnej plošiny a cvičením na vibračnej plošine.

 

 


Ľudské telo tvorí z 55 až 60 % voda. Obsah vody v tele závisí na mnohých faktoroch, hlavne na veku a pohlaví. Voda má v našom tele hneď niekoľko dôležitých úloh:

 

 

 • a) Voda je súčasťou našich buniek - to znamená, že všetky bunky v tele, či v koži, v žľazách, svaloch, v mozgu, či kdekoľvek inde, môžu plniť svoju funkciu iba s dostatkom vody.
 • b) Voda je rozpúšťadlom zložiek, ktoré sú dôležité pre naše telo.
 • c) Voda je nositeľom výživných látok, endogénnych zložiek a látok z tráviaceho ústrojenstva.
 • d) Voda je reaktorom pri chemických reakciách, ktoré sa týkajú alebo potrebujú vodu. Tieto chemické reakcie sa odohrávajú v každej z našich buniek.
 • e) Voda je tiež chladiacim systémom tela a má za úlohu vyrovnávať teplotu tela, väčšinou za pomoci potenia.

 

Akútny nedostatok tekutín spôsobuje mimo iného:

 

 • a) smäd, v prípade cez 0.5 percent telesnej hmotnosti (0.3 až 0.4 l vody)
 • b) únavu a vyčerpanie môžeme sledovať už pri strate 2 percent telesných tekutín, napr. potením alebo hnačkou
 • c) 3-percentné zníženie má za príčinu sucho v ústach a sýtejšiu farbu moči, jedným z príznakov je i zápcha
 • d) väčšia strata telesných tekutín môže viesť ku zrýchleniu pulzu, zvýšenej teplote a

            mdlobám.


Zdravý dospelý by mal vypiť denne 2 litre tekutín. Väčší prísun tekutín je potrebných pri telesnej námahe, teple, teplom a studenom vzduchu, prísune potravín s väčším obsahom soli, pri strave bohatej na proteíny a pokiaľ sa necítime dobre (napr. vysoká teplota, vracanie, hnačka atď.). Stratu tekutín, ktorá má na svedomí chorobu, konzultujte s lekárom.

 

- Všetým ochoreniam a ťažkostiam môžete predísť cvičením a správnym stravovaním. K pohodlnému a účinnému cvičeniu Vám pomôžu vibračné plošiny DKN, Série X.

 

Tabuľka zloženia tela Muži Ženy
   normálna váha / obezita  normálna váha / obezita
 tuk  0 - 20 % / 32 %  18 - 25 % / 42 %
 voda  65 % / 50 %  60 % / 42 %
 pevné časti  25 % / 18 %  22 % / 16 %

 

 zdroj: compex.zdravie-sk.eu

 

Vibračná plošina DKN 

 

 • cvičte na vibračnej plošine
 • predíďte obezite pomocou vibračnej plošiny
 • vyhnete sa chorobám s cvičením na vibračnej plošine 
 • rehabilitácia pomocou vibračných plošín
 • vibračná plošina = zdravie, krása, chudnutie

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať